کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی

National Conference on New Approaches on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی

کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،موسسه اموزش عالي ميعاد در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.