سومین همایش ملی مدرسه فردا، شهریور ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی مدرسه فردا

پوستر سومین همایش ملی مدرسه فردا

سومین همایش ملی مدرسه فردا در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه فردا مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدرسه فردا