سومین همایش ملی مدرسه فردا، شهریور ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی مدرسه فردا

The third national school conference tomorrow

پوستر سومین همایش ملی مدرسه فردا

سومین همایش ملی مدرسه فردا در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه فردا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدرسه فردا