اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان

The First International Congress of Cancer Genomics

پوستر اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان

اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان