کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب، آبان ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب

Behbahan National Development Conference, challenges, opportunities and solutions in the second step of the revolution

پوستر کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب

کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب