اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ماه 97

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه

The first national conference on fiction and translation

پوستر اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

جریان شناسی فرم و مضمون ادبیات داستانی ایران از ابتدا تا کنون(حوزه تالیف)

جریان شناسی ادبیات داستانی زنان(حوزه تالیف)

جریان شناسی ادبیات مهاجرت داستان نویسان ایرانی(حوزه تالیف)

آسیب شناسی داستان نویسی امروز ایران(حوزه تالیف)

تاثیر بوطیقای روایت ایرانی در ادبیات داستانی(حوزه تالیف)

تاثیر نظریه‎های ادبی مدرن در ادبیات داستانی ایران(حوزه تالیف)

نشانه شناختی و روایت شناختی در ادبیات داستانی(حوزه تالیف)

گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان در ادبیات داستانی(حوزه تالیف)

زیبایی شناسی ادبیات داستانی(حوزه تالیف)

تحلیل ساختار و محتوای داستان‎های دینی و قرآنی(حوزه تالیف)

بررسی ساختار و ویژگی‎های ادبیات داستانی فارس(حوزه تالیف)

بررسی ساختار و ویژگی‎های داستان کودک و نوجوان(حوزه تالیف)

جریان‎شناسی نقش مترجمان در پیشبرد سبک داستان‎نویسی ایرانی(حوزه ترجمه)

تاثیر مکتب‎های داستان نویسی جهان و بر ادبیات داستانی ایران(حوزه ترجمه)

تاثیر انواع ترجمه محتوایی تا ساختاری بر ادبیات داستانی ایران(حوزه ترجمه)

جایگاه ترجمه ادبیات داستانی جهان و تاثیر آن بر ادبیات داستانی ایران(حوزه ترجمه)

جایگاه ترجمه ادبیات داستانی ایران و تاثیر آن بر ادبیات داستانی جهان(حوزه ترجمه)مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه