کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی

The International Conference on Fundamental Research in Management, Development and the Humanities

پوستر کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی