سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، بهمن ماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

3rd Conference on Financial Mathematics and Applications

سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها