کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

International conference on Promotion of Scholar and Regional Cooperation On Food and Agricultural Science

پوستر کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علوم و صنايع غذايي مشهد با همكاري ساير دانشگاه ها در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی