دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

The 2nd National Conference on Environmental Hazards of Zagros

پوستر دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن مهندسين محيط زيست زاگرس لرستان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس