کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات، بهمن ماه ۱۳۹۸

کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات

Computer Science, Electrical and Telecommunication Engineering Conference

پوستر کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات

کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات