کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات، بهمن ماه ۱۳۹۸

کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات

Computer Science, Electrical and Telecommunication Engineering Conference

پوستر کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات

کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات مراجعه فرمایید.


کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در کنفرانس علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات