اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

First National Conference on Engineering, Social Sciences and Environment

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه علمي خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.