دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست