دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار

Second National Conference on Energy and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار