پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، شهریور ماه ۱۳۹۳

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

15th Civil Students Conference Nationwide

پوستر پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه ارومیه، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور