اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین

The first civil engineering and land resources conference

پوستر اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین

اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین