دومین همایش ملی سرامیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی سرامیک ایران

Second National Ceramic Conference on Iran

پوستر دومین همایش ملی سرامیک ایران

دومین همایش ملی سرامیک ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سرامیک ایران