اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان

The first conference on growth, development and human health

پوستر اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان

اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان