کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران، مرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران

National Conference on Construction in Earthquake Prone Areas

پوستر کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران

کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران