دومین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی، تیر ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

The second national conference of new technologies and achievements in the sciences of computer engineering, electrical engineering and medical engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

دومین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ توسط دانشگاه ابرار،شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی در شهر تهران برگزار گردید.