اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، بهمن ماه 93

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

First National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه علمی خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

اقتصاد:


-راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، صنعت، تجارت و بازرگانی در مناطق آزاد - مناطق آزاد و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور - تأثیر تعامل و هم افزایی گمرک با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی - نقش و جایگاه مناطق آزاد بر اشتغال زایی آن استان - استفاده از ظرفیتها و تسهیلات مناطق آزاد در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت - طراحی الگوهای نوین برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد - فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه زیرساختها و امکانات زیربنایی مناطق آزاد - نقش مناطق آزاد در تجارت خارجی کشور - مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور با قوانین و مقررات کشورهای همسایه - نقش و جایگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگی و اجتماعی آن استان- تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمایه - نقش و تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد - سایر مباحث مرتبط  

-توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات - بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور - بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی - اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری و تامین مالی - بانک ها و شیوه های تامین مالی در بخش های مختلف اقتصادی - جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی - بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری - نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار - مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران - اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار - صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری در کشور -  بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشور- سایر مباحث مرتبط  

-توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان با توزیع درآمد یا فقر یا عدالت اقتصادی - ارتباط توزیع درآمد و فقر - ارتباط توزیع درآمد و عدالت اقتصادی - ارتباط فقر و عدالت اقتصادی - ارتباط میان توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی - سایر مباحث مرتبط  

-اقتصاد و تولید ملی 
تولید ملی و اشتغال - تولید ملی و سرمایه گذاری - تولید ملی و بازرگانی خارجی - تولید ملی و خصوصی سازی - تولید ملی و نقش دولت - تولید ملی و نقش صنعت گردشگری - اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد کلان -  اقتصاد بین‌الملل - سایر مباحث مرتبط  

-سرمایه گذاری و تولید ملی 
ساختار بازار سرمایه و تأمین مالی برای توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات - روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناسب در کشور - ایجاد و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های ایرانی و بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی برای تأمین مالی در ایران - سرمایه اجتماعی و بحران تأمین مالی - استقراض خارجی، مزایا و مضرات - دریافت و انتقال ایده‌های نوسرمایه‌گذاران به عنوان کارآفرینان ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری تولیدی - بانک‌ها و نحوه تأمین مالی در بخش‌های مختلف تولیدی - جایگاه بازار پول و سرمایه‌ در تأمین مالی - بررسی وضعیت فضای کسب و کار بانکی و تأثیرات آن بر بهبود سرمایه‌گذاری - بررسی اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی کشور - نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور - راهکارهای ایجاد انگیزه و افزایش سطح دخالت سرمایه‌گذران - بررسی ساختار، فرصت‌ها و چالش‌های تأمین مالی بلندمدت در ایران - نقش صندوق توسعه ملی در توسعه‌ سرمایه‌گذاری - شکوفایی اقتصادی با افزایش سطح سرمایه‌گذاری پایدار -  اثرات خصوصی‌سازی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی - سایر مباحث مرتبط    

-توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
سرمایه گذاری و تولید ملی - فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری - دولت و توسعه سرمایه گذاری یا اقتصادی  تهدیدها و فرصت های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار - استراتژی های مالی - مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی شرکت ها، مدیریت تولید و عملیات- مدیریت زنجیره تامین - مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی - مدیریت لجستیک، تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی - ارزش گذاری پول ملی - اصلاح نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرک و توزیع کالا - تحولات اقتصاد جهانی و فرصتهای رویاروی آن -  سایر مباحث مرتبط    

-اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی 
شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی - تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی - ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن روی حمایت از تولید ملی - ارائه مسیرهای برون رفت از مشکلات صادرات غیرنفتی - نقش نقدینگی شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت فعالیت های علمی آن ها - تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید ملی - بررسی چگونگی بهره گیری از نیروهای توانمند در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی - جهاد اقتصادی در تعالیم دینی، قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه - جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - جهاد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی - جهاد اقتصادی و متغیرهای مدیریتی - تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های کلیدی آن - راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فرصتها و تهدیدها - زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی - آموزه های دینی و اعتقادی، فرهنگ سازی و رسانه ها در اقتصاد مقاومتی - نقش اقتصاد دانش بنیان در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی - اقتصاد مقاومتی، عبور از تحریم ها و تنگناهای اقتصادی - سیاستگذاریهای اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی -  اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای نفتی -  اقتصاد مقاومتی و تعاملات منطقه ای و بین المللی -  اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله - سایر مباحث مرتبط  

-رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
رابطه‌ خصوصی‌سازی و تحقق حماسه‌ اقتصادی - سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه‌ اقتصادی - حماسه‌ اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری - نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادی - سلامت نظام اداری و حماسه‌ اقتصادی - جایگاه تجارت الکترونیک در تحقق حماسه‌ اقتصادی - مقابله با فساد، رانت و انحصار برای تحقق حماسه‌ اقتصادی - نقش دستگاه های نظارتی درتحقق حماسه‌ اقتصادی - نقش نظام مالیاتی در تحقق حماسه‌ اقتصادی - آسیب‌شناسی حماسه‌ سیاسی و اقتصادی - بسترهای فرهنگی حماسه سیاسی و اقتصادی - چالش ها و موانع تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن - جایگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی - نقش همسایگان ایران در تحقق حماسه سیاسی و اقتصاد - سایر مباحث مرتبط  

-اقتصاد در شرایط تحریم
تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر متغیرهای خرد یا کلان اقتصادی - تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی - تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل - تاثیر تحریم ها بر تولید و تجارت انرژی - نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی - تاثیر تحریم ها بر سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل - تاثیر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی - تاثیر تحریم ها بر صنعت توریسم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی - مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم - مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم - تامین مالی ارزی در شرایط تحریم - تجربه بحران ارزی سایر کشورها - راهکارهای برون رفت از رکود تورمی - بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم - سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم - سایر مباحث مرتبط  

-اقتصاد کشاورزی 
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش های تجاری شدن بخش کشاورزی - فرصت ها و چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر بخش کشاورزی - هدفمندسازی یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی - مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی - تجارت محصولات سالم و ارگانیک - آموزش و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی - نقش تشکل ها و تعاونی های کشاورزی در توسعه کشاورزی - سایر مباحث مرتبط  

-توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی 
بررسی توسعه صادرات ارگانیک  بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه - امنیت غذایی، مدیریت ضایعات کشاورزی و بقایای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه روستایی و امنیت ملی - تحقیقات پایه ای کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی - توسعه کشاورزی و نقش آن در تولید ملی - راههای گسترش و فعالسازی کشاورزی صنعتی - مدیریت منابع آب، چالشها و فرصتها - مدیریت الگوی کشت با تاکید بر استفاده بهینه از خاک - مدیریت کارگاههای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری - استفاده از  ژرم پلاسم ها و پایه های ژنتیکی بومی در اصلاح و تولید ارقام جدید - مدیریت و توسعه باغات و الگوهای کشت - افزایش بهره وری از گیاهان دارویی منطقه - مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی - سایر مباحث مرتبط  

-توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی 
بررسی مشکلات مدیریتی صادرات محصولات کشاورزی - توسعه روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی - جایگاه توسعه روستایی در تولید ملی - دانش بومی و پایداری توسعه روستایی - دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی - محیط زیست و توسعه پایدار روستایی - صنایع روستایی و توسعه پایدار - گردشگری و توسعه پایدار روستایی - جغرافیا و نقش آن در برنامه ریزی روستایی - سایر مباحث مرتبط 

 

مدیریت:

- دولتی

- بازرگانی

-مالی 

- فناوری اطلاعات

 

حسابداری:

-مباحث نوین در حسابداری  
آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان -  نیازهای امروز پژوهشی کشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری - آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن - حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات - حسابداری ، بانکداری و مالیه اسلامی - اخلاق حرفه ای و تحقق حسابداری آرمانی - نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور - قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده - کارآیی بازار سهام در ایران -  سایر مباحث مرتبط    

-اخلاق در حسابداری و حسابرسی 
اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی -  اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تاثیر آن بر تداوم ارزش‌آفرینی - اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان، تاییدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی - حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی - حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران - موانع و مشکلات استقرار ضوابط اخلاقی در حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی - حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی -  سایر مباحث مرتبط    

-حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده 
حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام‌شده کالا و خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی - حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها - محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - تکنیکها و ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در شرایط کنونی - هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی - حسابداری مدیریت و بودجه‌ریزی عملیاتی شناور - حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد - حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی - زنجیره ارزش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش‌افزوده -  سایر مباحث مرتبط    

-شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
شـنـاسـایـی دارایی‏هـای نـامـشـهـود - حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاری سرمایه فکری - سرمایه فکری و زنجیره ارزش - سنجش و ارزیابی سرمایه فکری - ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشی - ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری - تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری - حسابداری سرمایـه انسانـی - تحـلیل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری - روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود -  سایر مباحث مرتبط    

-بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری 
نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات - تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت - توقعات بازار سرمایه از حسابداری - توقعات حسابداری از بازار سرمایه -  سایر مباحث مرتبط    

-حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران -  رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی - مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت - بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار - شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار - سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی - بکارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - جسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری -  سایر مباحث مرتبط    

-ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه       
بررسی تطبیقی وابستگی صنعت به پژوهش‌های حسابداری در ایران و سایر کشورهای جهان - چگونگی و میزان پژوهش‌های حسابداری موثر بر صنعت ایران طی دو دهه‌ گذشته - چشم انداز دانشکده های حسابداری ایران در سال 1404 - بررسی ساختار و کم و کیف نهادهای واسط بین دانش حسابداری و صنعت - پیامدهای اجرای فاز دوم لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر حسابداری و حسابرسی - نقش حسابداری در کنترل و تخصیص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه - نقش نهاد های مالی در توسعه اقتصاد کشور - نقش حسابداری در بازار های پول، سرمایه و بیمه - جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی - اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی در افزایش کارایی سازمان - اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی حسابداری نظام‌های نوین مالیاتی - چالش حسابرسی مالیاتی: تشخیص و موانع - نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در ایران - نقش رسانه‌ها در ارتقای دانش عمومی حسابداری مردم - نقش حسابداری و حسابرسی در تامین و ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد - ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی عملکرد -  تبیین و ارزیابی نقاط ضعف کنترل های داخلی و تاثیر آن بر سلامت نظام اداری - ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک - چگونگی تاثیر حسابداری بر توسعه‌ فرهنگی جامعه - چگونگی تاثیر فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداری و حسابرسی - مبانی، چالش‌ها‌ و راهکارهای توسعه‌ فرهنگ پاسخگویی - عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداری و حسابرسی - عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اعضای خانواده‌ حسابداری - نقش رضایتمندی شغلی حسابداران در افزایش بهره‌وری منابع سازمان -  سایر مباحث مرتبط    

-رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی 
آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان - سیستم های اطلاعات حسابداری - نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور-  اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها - نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادی -  نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه - آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن -  سایر مباحث مرتبط    

-حسابداری و فناوری اطلاعات 
تحولات فناوری اطلاعات و آموزش حسابداری - تحولات فناوری اطلاعات و حرفه‌ حسابداری - تحولات فناوری اطلاعات و حسابرسی - تحولات فناوری اطلاعات و فرهنگ سرمایه‌گذاری - تحولات فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای آماده - مشکلات تطبیق نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی با واقعیت‌های حرفه - مشکلات ناشی از عدم وجود برخی از داده های صورتهای مالی در نرم افزارهای حسابداری یا عدم تطبیق آنها با صورتهای مالی -  سایر مباحث مرتبط

 

جهت دریافت جزییات هر محور به پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس مراجعه نمایید.

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری