دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی، مهر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی

Second National Student Conference on English Language Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی

دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان،انجمن علمي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی