سمپوزیوم سلول درمانی، نبض پزشکی نوین، اسفند ماه ۱۳۹۷

سمپوزیوم سلول درمانی، نبض پزشکی نوین

One-day symposium of Cell Therapy, New Medical Pulse

پوستر سمپوزیوم سلول درمانی، نبض پزشکی نوین

سمپوزیوم سلول درمانی، نبض پزشکی نوین در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه الزهرا،انجمن علمي دانشجويي سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه الزهرا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.