اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

1st national conference on E-learning in Iran, challenges and opportunities

پوستر اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانانجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.