کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications

پوستر کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی