اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین

he first international Congress and Exhibition on Industry & Modern Market Makers

پوستر اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان، در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین