کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق

National Conference on Operational Innovations in Electrical Engineering Science

پوستر کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق

کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در شهر میانه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق