اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

The First National Conference on Economic Discourse of Resistance

پوستر اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،كانون فرهنگي و هنري بقية ا...أعظم(عج)تالش در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی