سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم، تیر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم

3rd National Conference on Computer Engineering, Data Mining and Massive Data

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم

سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم