اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان

International Conference on Clean energy and Co-generation system

پوستر اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق واحد تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.