نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام، خرداد ماه 98

نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام

The first conference on computer science, electrical engineering, communications and information technology in the Islamic world

پوستر نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام

نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 1. مهندسی کامپیوتر

 2. معماری کامپیوتر

 3. مهندسی نرم افزار

 4. مهندسی سخت افزار

 5. شبکه های دیجیتالی

 6. شبکه های کامپیوتری

 7. هوش مصنوعی

 8. مهندسی برق

 9. اکترونیک

 10. بیوالکترونیک

 11. الکتروتکنیک

 12. سیستم های الکترونیک

 13. برق-قدرت

 14. برق-مخابرات

 15. برق-کنترل

 16. مخابرات

 17. مخابرات-سیستم

 18. مخابرات-میدان و موج

 19. مخابرات-رمز

 20. فناوری اطلاعات

 21. ارتباطات

 22. مهندسی پزشکی

 23. امنیت

 24. فضای مجازی

 25. و ...مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام