اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر، دی ماه ۱۳۹۳

اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

1st Iranian National Conference on Electrical & Computer Engineering

پوستر اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر