سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی، دی ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی

Third Conference on Environment, Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.