سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

Third National Conference on Electrical and Computer

پوستر سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي امين فولادشهر در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین