سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

Third National Conference on Electrical and Computer

پوستر سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی امین فولادشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش
 محورهای برق:

-کـاربرد نانو تکنـلوژی در مهندسی بـرق و کامپیوتر
-پــردازش سیــگنال هـای دیـــجیتــال
-میـدان و امواج ماکروویو
-مکـاترونـــیک و ربــاتیــک
-مهنــدسی پـــزشکی
-اتومــاســـیون صنعتی
-مخــابرات ماهــواره ای
-مخــابـرات سیار
-الـکترونیک
-قدرت
-کنترل

 محورهای کامپیوتر:
-داده کـاوی
-محاسبــات نرم
-بیو انـفرمــاتیــک
-.شبـکه های کامپــیوتری
-مدیــریـــت اطلاعات
-مدل ســــازی کامپیــوتـــری
-امنیـــت اطلاعــات و شبـــکه
-پردازش تصـــویر و گرافیـــک در کامپیـــوتر
-یادگیـــری ماشــــــــین و تشـــــخیص الـگو
-طراحی و ســـاخت به کمـــک کامپــــیو تــر
-مدل ســازی و ارز یابی سیستــم های کامپیوتری
-محــسبــات خــوشه ای ، مشبــک و ابریمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین