سومین کنفرانس ملی بکارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، اسفند ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس ملی بکارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی

The 3th National Conference of Application of Experimental and Numerical Methods in Chemical and Mineral Industries

پوستر سومین کنفرانس ملی بکارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی

سومین کنفرانس ملی بکارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.