اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار

1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار

اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد یزد،دانشگاه پيام نور يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار