همایش ملی معماری فضاهای آموزشی، بهمن ماه ۱۳۹۴

همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

پوستر همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

همایش ملی معماری فضاهای آموزشی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز آموزش علمي كاربردي واحد 13 تهران و موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری فضاهای آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری فضاهای آموزشی