همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)

National Conference on Civil Engineering, Architecture and Literature (Looking to the Past, A Window to the Future)

پوستر همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)

همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده) در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشکده فنی و حرفه ای پسران مرودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)