سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

Third Regional Conference on Control, Electronics and Artificial Intelligence

پوستر سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه،آموزشكده فني و حرفه اي سماي تهران - واحد انديشه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی