اولین کنفرانس ملی طراحی لباس، تکنولوژی دوخت، نساجی و پوشاک، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی طراحی لباس، تکنولوژی دوخت، نساجی و پوشاک

The first national conference on clothing design, sewing technology, textiles and clothing

پوستر اولین کنفرانس ملی طراحی لباس، تکنولوژی دوخت، نساجی و پوشاک

اولین کنفرانس ملی طراحی لباس، تکنولوژی دوخت، نساجی و پوشاک در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۹ توسط ،مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی طراحی لباس، تکنولوژی دوخت، نساجی و پوشاک مراجعه فرمایید.