اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

The first national conference on technological achievements of Iranian food science and industry

پوستر اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي و شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران