سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404، دی ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404

3rd Conference on development prospects of Torbate -heydarieh Region in 1404

پوستر سومین همایش ملی چشم انداز  توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404