سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه

3rd National Conference on Sports Science With the approach of sport, health and society

پوستر سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه

سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه