بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال، اسفند ماه ۱۴۰۲

بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

20th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing

پوستر بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران،انجمن کامپیوتر ایران در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال