اولین همایش ملی قانون اساسی و توسعه، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی قانون اساسی و توسعه

First National Conference on Constitution and Development

پوستر اولین همایش ملی قانون اساسی و توسعه

اولین همایش ملی قانون اساسی و توسعه در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن ایرانی حقوق اساسی دفتر هرمزگان- بنرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی قانون اساسی و توسعه مراجعه فرمایید.