همایش اختلالات تکاملی کودکان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش اختلالات تکاملی کودکان

Contemporary Developmental Disorders Conference

همایش اختلالات تکاملی کودکان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات اعصاب كودكاندانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش اختلالات تکاملی کودکان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش اختلالات تکاملی کودکان