همایش اختلالات تکاملی کودکان، اردیبهشت ماه 97

همایش اختلالات تکاملی کودکان

Contemporary Developmental Disorders Conference

همایش اختلالات تکاملی کودکان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات اعصاب کودکان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش اختلالات تکاملی کودکان مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش اختلالات تکاملی کودکان