همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

Conference of Data Centers Role in ICT Development

همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۳ تا ۲ دی ۱۳۸۳ توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در شهر تهران برگزار گردید.