همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دی ماه ۱۳۸۳

همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

Conference of Data Centers Role in ICT Development

همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۳ توسط ،دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.