اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها

1th National conference Data Analysis

پوستر اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها

اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها