اولین همایش سازگاری با کم آبی، بهمن ماه ۱۳۸۶

اولین همایش سازگاری با کم آبی

1st Conference on Coping with Water Scarcity

اولین همایش سازگاری با کم آبی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،ماهنامه مهرآب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سازگاری با کم آبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سازگاری با کم آبی