اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

پوستر اولین همایش  استانی  فناوری  و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،آموزشكده فني و حرفه اي سما اصفهان(خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر